Povratak - prijava na sistem

Pomoć u vezi korištenja sistema on-line prijave ispita Univerziteta u Tuzli

Problem oko prijave na sistem
U slučaju da imate problema oko prijave na sistem, molimo Vas da se obratite studentskoj službi Vašeg fakulteta/akademije i iznesete uočeni problem. Osoblje studentske službe će u najkraćem roku kontaktirati osobe zadužene za održavanje sistema koje će nastojati da Vaš problem bude što brže riješen.