Povratak - prijava na sistem

Uslovi korištenja IT servisa i infrastrukture Univerziteta u Tuzli

Prihvatanje uslova
Kompletiranje i slanje registracije putem Interneta, potpisivanjem ovog dokumenta, i/ili konekcija/pristup serveru podrazumijeva/znači da je Korisnik prihvatio i saglasan je sa uslovima i principima poslovanja definisanim u ovom dokumentu. Korisnikom se smatra svaka pravna ili fizička osoba koja koristi IT usluge Univerziteta u Tuzli, u što spada korištenje Web servisa, softvera i hardvera, i računarskih sala. Korisnik koristi usluge i servise na vlastitu odgovornost. Univerzitet u Tuzli ne daje nikakve garancije i nije odgovoran za eventualne štete koje Korisnik može pretrpjeti korištenjem usluga/servisa.
Nelegalna upotreba
IT usluge i infrastruktura Univerziteta u Tuzli se mogu koristiti isključivo za legalne namjene. Posjeta, prenošenje, smještanje ili distribucija bilo kojih materijala, podataka koji nisu u skladu sa zakonom je zabranjena. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na: materijale zaštićene autorskim pravima, zaštitne znakove, robne marke, poslovne tajne ili druge intelektualne materijale koji se koriste bez ispravne dozvole, materijale koji su uvredljivi, predstavljaju ilegalnu prijetnju ili krše izvozna prava. Primjeri nedopuštenih sadržaja i linkova: reklame, piratski softver, hakerski programi ili arhive, "warez" materijali, MP3 i IRC skripte i sadržaji za odrasle (seksualni sadržaji, pornografija i prodaja seks-orijentirane robe).
Sigurnost
Narušavanje sigurnosti sistema ili mreže je zabranjeno, a podložno je i krivičnom gonjenju. Primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na slijedeće: nedopušten pristup, korištenje, skeniranje/testiranje mrežne sigurnosti i mjera zaštite, podataka ili prometa, ometanje drugih Korisnika, servera ili mreža, slanje e-mail bombi, pokušaji preopterećivanja mreže i DOS napadi, prisluškivanje TCP-IP paketa.
Odgovornosti
Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje dolaze sa njegovog terminala i/ili e-maila, ukoliko ne dokaže da je žrtva vanjskog hakerskog napada. Korisnik je odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i šifre (username i password). Korisnik preuzima odgovornost za sve materijale na svojoj email adresi.
Neželjeni komercijalni email
Spam ili slanje masovnih neželjenih e-mail poruka, od ili kroz IT servise Univerziteta u Tuzli je STROGO zabranjeno. Korisnici koji budu nađeni krivima za SPAM će hitno biti isključeni, bez prethodne obavijesti.
Zloupotreba IT infrastrukture
Svaki pokušaj da se nanese šteta IT infrastrukturi, IT servisima ili korisnicima strogo je zabranjen. Pridržavamo pravo da isključimo hitno bilo kojeg Korisnika za kojeg se utvrdi da je kriv. Da biste prijavili zloupotrebu ili kršenje ovih uslova i pravila, molimo vas kontaktirajte podrska.stsluzba@untz.ba ili podrska.mrezadm@untz.ba.
Akcije koje će Univerzitet u Tuzli poduzeti
Ignorisanje bilo kojeg od navedenih uslova je osnova za hitno isključenje servisa bez obavijesti. Aktivnost koja rezultira suspendiranjem ili isključenjem Korisnika može dovesti do trajnog isključenja bez mogućnosti povrata servisa. Žalbe vezane za zloupotrebu servisa će biti ispitane i ukoliko se Korisnik nađe krivim biće hitno isključen. Kada se pronađe Korisnik koji krši ova pravila, Univerzitet će pokrenuti istragu. Tokom istrage može se ograničiti pristup Korisniku servisima kako bi spriječio moguće daljnje nedozvoljene aktivnosti. Zavisno od Korisnikovog prekršaja pravila može se ograničiti, suspendirati ili isključiti Korisnik i/ili pokrenuti druge pravne postupke.
Promjene uslova korištenja
Univerzitet u Tuzli zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni bilo koji uslov korištenja, bilo kada, bez prethodne najave.
Svaki pokušaj zloupotrebe gornjeg čini težu povredu obaveza studenata u skladu sa članom 212. i 213. Statuta Univerziteta u Tuzli.
Povratak - prijava na sistem